Spreekt de huidige vorm van een museum de jonge bezoekers nog wel aan?

Donderdag 7 november organiseerden wij vanuit New Sales Company een high tea. Deze high tea was speciaal bedoeld voor brandmanagers en marketeers van musea. Het doel van de high tea was het delen en verspreiden van kennis. Collega’s van verschillende musea met elkaar in contact brengen.

Soortgelijke bijeenkomsten zijn niet compleet onbekend. Zo komen de marketeers van de Amsterdamse musea elk kwartaal bij elkaar. Echter, een bijeenkomst georganiseerd door een externe partij voor musea door het hele land had nog niet plaatsgevonden. Een gemis, zo dachten wij.

Door onze nauwe samenwerking met ongeveer 40 musea in Nederland viel het op dat vaak dezelfde problemen zich voordoen. Daarom was de insteek het leren van elkaar. De expertise die wij als bureau opgebouwd hebben binnen de museumbranche was onze bijdrage.

De high tea hebben we opgebouwd op basis van twee hoofdonderwerpen. Namelijk hoe bereik je een nieuwe doelgroep en waar vind je een nieuwe doelgroep. Deze problemen zijn behandeld aan de hand van twee presentaties over merkstrategie en influencer marketing.

We hoopten natuurlijk dat deze twee onderwerpen prikkelend genoeg zouden zijn en een discussie zou losmaken. Met name het bereiken van een nieuwe doelgroep was een onderwerp dat goed aansloeg. De nieuwe generatie: generatie Z, is de doelgroep die geënthousiasmeerd moet worden om naar een museum te komen. De uitdaging is deze doelgroep te bereiken wanneer deze zich niet meer op de bekende platforums bevindt.

Daarnaast gaat het niet alleen om het vinden en bereiken van de juiste doelgroep maar ook om het aanbod vanuit de musea. Spreekt de huidige vorm van een museum de jonge bezoekers nog wel aan? Zo niet, ligt de taak tot verandering dan bij de musea? Hoe zorg je ervoor dat je relevant wordt voor alle leeftijden, dat is uiteindelijk de vraag.

De verandering van musea is een actueel onderwerp. Het ICOM, international council of museums had een maand eerder hun jaarvergadering. Verandering was daar het onderwerp. Een agendapunt was de definitie van het woord ‘museum’. Deze definitie is opgesteld in 1946 en tot op heden onveranderd gebleven. Frappant als je bedenkt hoe zeer onze samenleving veranderd is in 73 jaar. Een herziene versie van deze definitie is geen overbodige luxe. Hoe kunnen nieuwe musea zich nog definiëren met een definitie vastgesteld in 1946? Zeker wanneer deze definitie pretendeert ten dienste te staan van de samenleving en haar ontwikkeling[1], maar zelf niet mee veranderd.

Afgelopen september kwamen de leden ven ICOM in Kyoto bijeen om een herdefinitie van het begrip museum te bespreken en over te stemmen. Uiteindelijk zijn ze niet tot een overeenstemming gekomen. 70,4% van de leden hebben voor uitstel gestemd. Voor sommige landen was dit een tactische zet. Als er te veel mensen tegen hadden gestemd zou de gehele definitie van tafel worden geveegd. In juni 2020 zal de herdefinitie opnieuw voorgelegd worden.[2]

Diversiteit en inclusie, twee begrippen die in de mogelijke nieuwe museum definitie genoemd worden. Het kwam ook kort even ter sprake op de dag van de high tea tijdens een van de discussies. Dit jaar is er namelijk een nieuwe wet aangenomen. Code diversiteit en inclusie, deze vervangt de Code culturele diversiteit. [3]

Een zekere mate van frictie tussen de marketingafdeling en de directie van musea kwam meermaals naar voren. Twee werelden die zich beiden in de museumwereld bevinden maar vaak andere ideeën hebben over wat een museum moet uitdragen.

Marketeers zien bijvoorbeeld het nut van instagrammable en vermakelijk zijn, deze ideeën botsen vaak met de ideeën van de directie die het leerzame van een museum niet willen loslaten. Deze frictie is waarschijnlijk ook een van de redenen dat er dit jaar nog geen herdefinitie aangenomen is tijdens de jaarvergadering van ICOM.

Tijdens de high tea werd de vraag gesteld of entertainment een kernvoorwaarde is voor een museum. Het overgrote deel van de groep was het er mee eens dat entertainment een kernpropositie is. Je bezoekt een museum omdat het vermakelijk is. De echte uitdaging is om op een lijn te zitten binnen het museum.

Op een lijn zitten is binnen het museum is één ding. Musea zijn daarnaast afhankelijk van externe partijen. partijen met het geld. Musea zijn afhankelijk van subsidies en dus niet vrij in de keuze waar ze hun geld aan uitgeven. Musea worden afgerekend op fysieke bezoekers en absolute aantallen. Op basis daarvan worden subsidies verleend.

Dit betekent dat het doel van de subsidieverleners gefocust blijft op de fysieke bezoekers. Ook wanneer een museum niet gericht is op meer bezoekers. Hierdoor blijft de mogelijkheid om te experimenteren beperkt. Bijvoorbeeld in hoeverre kan een boodschap overgebracht worden buiten de muren van een museum. Interessant om over na te denken maar zeker nog niet toepasbaar in de praktijk. De gehele middag heeft bij iedereen genoeg food for thought opgeleverd. Of de huidige vorm van het museum de jonge bezoeker nog wel aantrekt was de rode lijn door de gehele middag. Met deze vraag in het achterhoofd sloten we de high tea uiteindelijk af.

We kunnen concluderen dat het een zeer leerzame middag was voor ons en voor alle aanwezigen. Persoonlijk vond ik het heel verfrissend om de kant van de musea eens duidelijk te horen. Als Marketing Media Bureau zien wij natuurlijk de grote lijnen van de uitdagingen waar zij mee te maken hebben, maar tijdens zo’n middag wordt meer duidelijk over de organisatie en de kleinere problemen en nuances waar wij niets van af weten. Dankzij iedereens enthousiasme en interesse was het een geslaagde middag en ik verheug mij op het vervolg.

[1] https://www.museumregisternederland.nl/portals/0/downloads/icom-definitie.pdf

[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/08/internationale-museumraad-stelt-besluit-over-omstreden-nieuwe-definitie-uit-a3972595

[3] https://www.museumvereniging.nl/code-diversiteit-inclusie

Auteur: Marijne Kluft
Geplaatst op: 26 november 2019
Bijgewerkt op: 26 november 2019