Sales & Acquisitie

Sales en acquisitie worden in de praktijk als moeilijk ervaren. Terwijl het naar ons idee eenvoudig is. Het gaat om de juiste strategie. Het doen van acquisitie bepaalt vaak de eerste indruk van uw aanstaande klant en is daarmee bepalend voor het verkoopproces en het begin van een langere relatie met uw klant. Ons bevlogen team van hoog opgeleide professionals neemt uw acquisitie (deels) over. Ons product is uw afspraak!

“I HAVE NEVER WORKED A DAY IN MY LIFE WITHOUT SELLING. IF I BELIEVE IN SOMETHING, I SELL IT, AND I SELL IT HARD” – ESTÉE LAUDER

HOOGWAARDIG AFSPRAKENCENTRUM

De kern van het afsprakencentrum is de inzet van onze acquisiteurs, met het doel afspraken in te plannen met potentiële klanten.

Door onze integrale marketing en salesaanpak wint u tijd en kwaliteit. Wij investeren in contactmomenten en benutten daarbij alle bruikbare sales- en marketingkanalen.

Meer over Afsprakencentrum

LEADOPVOLGING & OFFERTES NABELLEN

Vaak wordt er veel tijd en geld besteed aan het inkopen of het verkrijgen van de juiste leads. Echter de essentie van daadwerkelijk succes ligt in de opvolging van deze leads. Daar zijn wij heel goed in! Zowel een directe behoefte als een uitgestelde behoefte wordt in kaart gebracht en opgevolgd door onze acquisiteurs. Ons succes is de juiste ‘tone of voice’, het creëren van contactmomenten en het voeren van een dialoog op elk niveau.

Meer over Leadopvolging en Offertes nabellen

SALES OUTSOURCING

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het (tijdelijk) aantrekken van ervaren sales professionals. Het resultaat dient echter altijd hetzelfde te zijn; toegevoegde commerciële waarde voor uw organisatie. Onze professionals zijn in staat uw positionering verder uit te werken en commerciële successen te boeken.

​Meer over Sales outsourcing

Wil je dat we contact opnemen over onze expertise over Sales & Acquisitie?