Quickscan

QUICKSCAN VAN UW WEBSITE

Is de Customer Journey op orde? Begrijpt de bezoeker wat u bedoelt?

Onze visie is dat met een goed werkende website de resultaten positief worden beïnvloed. Een goede website verleidt potentiële klanten en wordt tevens goed gevonden in zoekmachines. Het zorgt ervoor dat de bezoeker tot actie over gaat. Ze vullen bijvoorbeeld een contactformulier in, downloaden uw folder, bestellen een product, enzovoort. Het heeft een hoog conversiegehalte.

De conversie ontstaat wanneer de website aantrekkelijk is voor de bezoeker. Hij moet aansluiten op de behoefte en dit moet al binnen enkele seconde duidelijk worden.
​Daarom moet er goed gekeken worden welke stappen de klant moet zetten voordat hij in actie komt. Dit is de klantreis.

De Klantreis
De klantreis is het totaal aan stappen die de potentiële klant aflegt richting een strak geformuleerd einddoel. Dit begint bij het eerste contact dat ontstaat bij uw online campagne (bijvoorbeeld een online advertentie, Adwords of een nieuwsbrief) tot aan het uitvoeren van een actie op de website (bijvoorbeeld het invullen en opsturen van een contactformulier/aanvraag).

De QuickScan
De QuickScan is een snelle en goedkope manier om te analyseren hoe de klantreis verloopt voor uw potentiële klanten. Het brengt deze klantreis in beeld. Uit de QuickScan blijkt:

  • Vindt de potentiële klant wat de online campagne belooft?
  • Uit hoeveel stappen bestaat de klantreis en waar is efficiëntieverbetering mogelijk?
  • Komt de klant hindernissen tegen en zo ja, welke zijn dat en hoe kunnen belemmeringen worden weggenomen?
  • Tone of voice (hoe wordt de doelgroep aangesproken?)
  • Navigatie op de website
  • SEO/SEA (zoekmachine-optimalisatie)
  • Usability (werking functionaliteiten website)

Voor eventuele aangetroffen knelpunten geven wij praktische en eenvoudig uit te voeren aanbevelingen en handvatten.