Leadopvolging / offertes nabellen

LEAD OPVOLGING

U heeft veel geïnvesteerd in de aankoop van “qualified” leads of u heeft deze zelf verzameld op een evenement of beurs. Een investering die een goede en snelle opvolging van de leads vraagt, zodat de agenda’s gevuld zijn met kwalitatieve new-business-afspraken. Een tijdrovende klus die vaak blijft liggen door de dagelijkse drukte met als gevolg dat de investering niet zal renderen.

Leadopvolging is een belangrijk onderdeel binnen New Sales Company. ​Met welk doel heeft u de leads gegenereerd, danwel aangekocht? Dat is een essentiële vraag als het gaat om de opvolging van uw leads.

Snelheid is key

Over het algemeen kan gesteld worden: hoe langer je wacht met opvolgen, hoe minder groot de kans op succes. New Sales Company laat uw investering renderen door de leads op het juiste moment op te volgen. Ons succes is de juiste timing. Wilt u de opvolging binnen een week, binnen een dag of binnen enkele uren, ons acquisitieteam zit klaar.

OFFERTES NABELLEN

Het uitbrengen van een offerte is één van de laatste fases in het salesproces. Een goede opvolging hiervan is cruciaal voor het behalen van het beoogde succes.
Sales is het maken van contactmomenten. Na elk contact met een prospect of een klant ontstaat de ‘verplichting’ tot een vervolg contact. Zo ook na het uitbrengen van een offerte.

 

Discipline en geduld

De opvolging van een uitgebrachte offerte kan soms best veel tijd in beslag nemen. In 80% van de sales gaan namelijk 5-12 contactmomenten zitten. Dit vereist veel geduld en met name veel discipline van de vertegenwoordiger. Discipline bij het nakomen van de gemaakte afspraken en terugbelmomenten. Geduld om contact te blijven houden met de prospect.

Ontbreekt het aan tijd en discipline om uw offertes na te bellen? Dan laat u potentiële omzet liggen. Laat dit niet gebeuren!

SPEEDTEST

Bekijk hoe snel uw leads worden opgevolgd!