De Arbodienst

kwalitatieve afspraken & salesfunnel inrichten

AANLEIDING
Het “Eigen Regie Model” van De Arbodienst is een groot succes, waardoor de organisatie hard groeit. Om de groei te behouden, continueren en verder uit te breiden had De Arbodienst begin 2015 behoefte aan extra afspraken. Kwalitatieve afspraken bij organisaties met minimaal 200 medewerkers en de behoefte aan vernieuwing van het Verzuimbeleid.

DE ARBODIENST is een adviesorganisatie nieuwe stijl. De Arbodienst is in 2003 opgericht. Mede door De Arbodienst heeft er een verschuiving plaatsgevonden van traditionele arbodienstverlening naar het ‘eigen regie model’. 

DOELSTELLING

Het aantal kwalitatieve afspraken vergroten. Daarnaast is het vormgeven en invullen van de salesfunnel een belangrijk aandachtspunt om de groei te continueren.

Facts & figures

AFSPRAKENCENTRUM
2038 contactmomenten
355 leads
7% conversie

BEGELEID BELLEN
Wekelijkse begeleiding van salesmedewerker Arbodienst op locatie.

ONDERSTEUNING ACCOUNTMANAGEMENT
Projectleider Chiel heeft tevens ondersteund in het accountmanagement bij de daadwerkelijke opvolging en invulling van de afspraken. ​

ONLINE
Events zijn goed te ondersteunen met online campagnes, ook hier hebben we voor De Arbodienst gebruik van gemaakt met een bannercampagne en een campagne op LinkedIn d.m.v. een gesponsorde update.

ONZE OPLOSSING
New Sales Company heeft deze uitdagingen opgepakt en samengevat in de New Sales Boost. Hierin vormen zowel kwalitatieve afspraken als de begeleiding van het bestaande salesteam belangrijke onderdelen in de samenwerking. Door een goede behoefte inventarisatie op te stellen en een strikte selectie in leads toe te passen stonden de parameters goed voor het behalen van de kwaliteit.

Projectbegeleider Chiel Sannes is de spin in het web en biedt De Arbodienst naast de acquisitie, tevens de begeleiding op locatie van de Sales Medewerkers. De betrokkenheid en het kennisniveau zijn hiermee groot, waarnaast ook de energie van Chiel afstraalt op de salesmedewerker en daarmee op het algehele resultaat.

CAMPAGNE ARBODIENST KLANTENDAG
De activatie en opvolging van events is een goede aanleiding om extra te investeren in acquisitie. New Sales Company pakt dit strategisch aan en zet online marketing in voor slimme acquisitie. Bij De Arbodienst hebben we gebruik gemaakt van online bannering op HR-gerelateerde websites om de zichtbaarheid rondom Klantendag te vergroten.

Verder hebben we LinkedIn ingezet, waarmee we de boodschap direct bij de beslisser brengen. In het geval van De arbodienst bijvoorbeeld HR-managers en HR-directeuren van organisatie met meer dan 200 medewerkers in regio Randstad.

Het zakelijke verkeer dat wordt gegenereerd uit deze campagnes wordt vervolgens herkent door Prospectherkenning en opgevolgd door de accountmanager.