Case: Onderwijsgroep

AANLEIDING

De Onderwijsgroep Noordwest-Holland heeft New Sales Company gevraagd haar commercieel te ondersteunen bij het genereren van meer leads, afspraken en business opportunities bij bedrijven die behoefte hebben aan de verschillende producten en diensten Onderwijsgroep Noordwest-Holland biedt.

Om de regionale markt optimaal te bedienen hebben de afdelingen Bedrijfsopleidingen van het Clusius College en het ROC Kop van Noord-Holland de krachten gebundeld in de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Dit betekent dat alle (avond-)opleidingen, cursussen en trainingen voor volwassenen die beide instellingen verzorgen, worden aangeboden onder de vlag van Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Hierdoor ontstaat een uitgebreider onderwijsaanbod op mbo-niveau. 

DOELSTELLING

  • Primaire doelstelling is het genereren van afspraken met werkgevers in de verschillende sectoren en inschrijvingen voor opleidingen, cursussen en trainingen met als uiteindelijke doel om 10 nieuwe klanten aan te sluiten.
  • Secundaire doelstelling is om de “klantreis” van prospects te optimaliseren, oftewel de stappen die een potentiële klant zet van het eerste contact met een communicatieve uiting (bijvoorbeeld een banner) tot aan het uitvoeren van een actie (bijvoorbeeld het invullen en opsturen van een brochure / informatie aanvraag). Een goed werkende website is een vereiste om de resultaten positief te beïnvloeden.

ONZE OPLOSSINGEN

Om de doelstellingen op een goede, kwalitatieve én effectieve manier vorm te geven, heeft New Sales de New Sales Boost opgezet. De kern van de New Sales Boost wordt gevormd door het afsprakencentrum waar onze ‘New Business Specialisten’ worden ingezet met het doel afspraken in te plannen met prospects en potentiële klanten.

Naast het afsprakencentrum zet New Sales Company de QuickScan die antwoord geeft op de volgende vragen:

• Vindt de potentiële klant wat de online campagne belooft?
• Uit hoeveel stappen bestaat de klantreis en waar is efficiëntieverbetering mogelijk?
• Komt de klant hindernissen tegen en zo ja, welke zijn dat en hoe kunnen belemmeringen worden weggenomen?

Uit de QuickScan is gebleken dat de website verbeterd moet worden om (meer) rendement te halen uit online campagnes. Het profiel van de organisatie moet beter tot uiting komen en de usability moet worden verbeterd om de conversie te vergroten. Om dit te bewerkstelligen komt er een re-design op de huidige site.

FACTS & FIGURES 

  • 553 contactmomenten
  • 108 gebelde leads
  • 30 gemaakte afspraken (28% conversie)
  • 2,2 uren per afspraak