Coaching & Training

Sales is een vak apart, het is ons vak! En kennis moet je delen vinden wij. Wij bieden specialistische coachings- en trainingstrajecten die erop gericht zijn uw omzet en/of rendement te doen stijgen!

Goede acquisitie berust altijd op twee pijlers: Kennis & Kunde en Houding & Gedrag. Door vaardigheden te koppelen aan de persoonlijke stijl van uw medewerkers, wordt er gewerkt aan een betere motivatie en het vergroten van het zelfvertrouwen in een acquisitietraject. Zo wordt er veel aandacht besteed aan het belang van de inhoud van contact met nieuwe prospects.

“SALES ARE CONTINGENT UPON THE ATTITUDE OF THE SALESMAN, NOT THE ATTITUDE OF THE PROSPECT” – WILLIAM CLEMENT STONE